Arkiv

Broschyrer

Projektmaterial

Sopro tätskiktssystem för pooler & bassänger

Broschyren ger en bra bild om hur tätskiktsystemen från Sopro gällande pooler/simbassänger skall appliceras.

pdf

Sopro TEB 664 Stegljudsisolerings- och frikopplingsmatta

Gummigranulatmatta av återvunnet material med låg uppbyggnadshöjd, för förbättring av stegljudsvärdet under keramiska klinker, och som frikopplande mellanskikt vid sanering och nybygge.

pdf

Kalkfritt tätskiktssystem för badrum (Sopro)

Fördelen med detta kalkfria system är att man inte kan få utfällningar i form av kalk som kan krypa upp i fogarna från fästmassa, fog och tätskikt.

pdf

Designlister

För att underlätta för er har vi tagit fram en egen kakellist kollektion som vi valt att kalla – Designlister.

pdf

Sopro Fuf – fogfärg

Akrylbaserad fogfärg för varaktig infärgning av befintliga gamla, missfärgade eller smutsiga cementbaserade kakel- och klinkerfogar.

pdf

DTILE – ett mångsidigt keramiksystem

DTILE keramiksystem består av konstruktions- samt funktionsplattor vilket gör att alla utrymmen, objekt eller ytor kan vara helkaklade.

pdf

Underhåll av keramiska plattor

Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria. Med rätt produkter för rengöring och ytbehandling kan ytans utseende behållas och med rätt skydd står materialet emot det den dagligen utsätts för.

pdf

Utomhusklinker

Utomhusklinker är ett komplett system gjort av keramiska plattor för utomhusbruk. Kvalitén på dessa plattor är s.k. granitkeramik med mycket låg vattenabsorption och därmed frostsäkra och smutståliga.

pdf

Fasadsystem

Keramiska fasader är kända för sin hållbarhet, väderbeständighet, långvariga karaktär och för att vara ett miljövänligt alternativ som fasadbeklädnad.

pdf

Sopro armeringsväv och universalspackel

Fördelar med Sopros Armeringsväv PG-X 1188 och Universalspackel VS 582.

pdf

Branschinfo

Riktlinjer för färdigt utförande

Dessa riktlinjer innehåller krav som både Byggkeramikrådet, BKR, och Golvbranschen, GBR, anser bör kunna ställas på ett väl genomfört plattsättningsarbete.

pdf

Riktlinjer för plattsättning utomhus

Riktlinjerna avser arbeten med beläggning av plattor som ska monteras på ytor utomhus såsom terrasser, balkonger och trappor samt utformning av och anslutning till fasadsocklar. Riktlinjerna kan tillämpas när keramik, natursten och tätskikt ska monteras.

pdf

Riktlinjer för montering av storformatiga plattor

I det här dokumentet redovisas några grundläggande riktlinjer som bör följas för att erhålla ett fullgott resultat.

pdf

Riktlinjer för att mäta golvlutning i våtrum

Dessa riktlinjer riktar sig till entreprenörer och besiktningsmän som ska kontrollera golvlutningen i våtrum utförda enligt Byggkeramikrådets branschregler.

pdf

Riktlinjer för plattsättning i pooler och badanläggningar

Riktlinjerna ger information av övergripande karaktär. Syftet är att underlätta för entreprenörer, beställare och projektörer före och under byggprocessen.

pdf

Riktlinjer för plattsättning i storkök

Riktlinjerna är tänkta att användas som ett stöd genom hela byggprocessen för att säkerställa, dokumentera och kommunicera så att materialleverantörer och plattsättningsentreprenörer ska kunna erhålla de underlag och förutsättningar som de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

pdf

BBV

Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler.

pdf

Säker Vatteninstallation 2021:1

Branschreglerna ska säkerställa VVS-installationens kvalitet och förebygga person- och egendomsskador.

pdf

Materialvals- rekommendationer för kakel och klinker

Materialvalsrekommendationer för kakel och klinker. Vad, var och hur? Gruppering av keramiska plattor.

pdf

Fix/fog & tätskikt

Sopro TEB 664 Stegljudsisolerings- och frikopplingsmatta

Gummigranulatmatta av återvunnet material med låg uppbyggnadshöjd, för förbättring av stegljudsvärdet under keramiska klinker, och som frikopplande mellanskikt vid sanering och nybygge.

pdf

Sopro FL Plus – blad

Sopro FL Plus – Den som har testat älskar den! Extra smidig bearbetning och varaktig färgbriljans.

pdf

Kalkfritt tätskiktssystem för badrum (Sopro)

Fördelen med detta kalkfria system är att man inte kan få utfällningar i form av kalk som kan krypa upp i fogarna från fästmassa, fog och tätskikt.

pdf

Monteringsanvisning för Sopros FDF 527

Monteringsanvisning för Sopros FDF 527 Tätskiktssystem.

pdf

Monteringsanvisning Sopro AEB 815

Monteringsanvisning för Sopros AEB 815 Tätskiktssystem.

pdf

Kontrolldokument Sopro

Kontrolldokument för våtutrymme enligt Sopro system.

pdf

Avvikelse gällande storformats plattor på golv i våtutrymme (Sopro)

Avtalsformulär gällande fallbyggnad i våtutrymme vid storformats plattor.

pdf

Sopro Folietätning utomhus

Sopro Folietätning utomhus – vinds-/takterrasser, balkonger & altaner.

pdf

LIP System 16 Monteringsanvisning

Är ett tätskiktsystem till våtutrymmen vid risk för tillskjutande markfukt, främst förekommande i källare till hus äldre än 1980.

pdf

LIP System 17 Monteringsanvisningar

LIP System 17 är avsett för icke sugande och sugande underlag av betong, lättbetong, puts, golvspackel och skivmaterial i zon 2 som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv.

pdf

LIP Foliesystem 27

Fuktskydd för våtutrymmen på de flesta typer av underlag.

pdf

LIP Storformatsplattor Monteringsanvisning

I det här dokumentet redovisas några grundläggande riktlinjer som bör följas för att erhålla ett fullgott resultat vid montering av keramiska plattor i stora format.

pdf

Kontrolldokument LIP 2K System 15

Egenkontroll: LIP 2K system 15 för vattentätning bakom keramiskaväggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen som uppfyller BBV.

pdf

Kontrolldokument LIP VS 30 System 17

Egenkontroll: LIP VS30 system 17 för vattentätning bakom keramiskaväggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen som uppfyller BBV.

pdf

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.