Materialkunskap

Klinker

Klinkerplattor har tätsintrat gods med låg vattenabsorption. De tillverkas genom torrpressning eller strängpressning (extrudering). Torrpressning av klinkerplattor går till i princip på samma sätt som för kakel, med skillnaden att presstrycket kan vara högre och vattenhalten i lerpulvret lägre.

Kunskap

Klinker

Strängpressning, eller extrudering, sker genom att en plastiskt formbar lermassa vattenhalt ca 15%, pressas genom munstycken som ger en lämplig profil, vanligen för två plattor sammanhängande med baksidorna mot varandra. Metoden kallas också våtpressning.

Ursprungligen avsåg ordet klinker endast de strängpressade, glaserade eller oglaserade plattor som tillverkas dubbla. Så är det fortfarande i vissa länder.

Numera har vi i Sverige samlat alla typer av strängpressade (våtpressade) eller torrpressade plattor med vattenabsorption under 10% eller vanligen mellan O och ca 7% inom gruppen klinker och klinkerplattor.

Ordet klinker kommer från tyskans ”klingen” och innebär att det relativt täta godset ger plattorna en viss klang om man slår på dem. Klinkerplattor bränns vid en i detta sammanhang hög temperatur, 1200-1400°C, och förekommer både oglaserade och glaserade.
De har högre mekanisk och kemisk resistens än kakelplattor och finns i frostbeständiga kvaliteter.

Vad är skillnaden mellan kakel och klinker?
Den huvudsakliga skillnaden mellan kakel- och klinkerplattor är att klinker med sitt tätare gods har bättre hållfasthetsegenskaper och större beständighet mot olika påverkningar såsom avnötning, frost, kemikalier etc.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.