Halkdämpning

Friktionskoefficient

Friktionskoefficient mellan en keramisk plattas yta och ett föremål som rör sig över ytan kan undersökas på olika sätt, bland annat med en metod enligt Tortus. Metoden går ut på att en testkropp dras över en yta och att friktionskoefficienten kan avläsas.

Kunskap

Keramiska plattor

Keramiska plattor kan förses med ytor som ger olika grad av halkskydd. Typ av halkdämpningsgrad och -klass väljs med hänsyn till den verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Keramiska beläggningar förekommer såväl på barfotagolv som på industrigolv och val av halkskydd måste göras med hänsyn till vatten- och annat spill samt rengöringsmetoder och rengöringsmedel.

Det finns en provningsmetod som leder till att halkdämpningsklass enligt tre olika skalor kan anges. Utrustningen består av en ”landgång” som kan ställas i olika lutningsvinklar. Landgången förses med en yta av det material som ska provas och en försöksperson med lämpliga skor (eller barfota) får stå på ytan medan lutningsvinkeln ökas och vatten eller annan vätska påförs ytan. När man uppnått lutningsvinkel som innebär att personen inte kan stå längre avbryts provningen och halkdämpningsklass anges relaterat till lutningsvinkeln. De tre mest använda skalorna för att ange en plattas grad av halkskydd är:

– R-skalan
– V-klass
– ABC-klass

R-klass, torra golvytor med gångtrafik

R-klass har värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. Klassen är tillämplig för plattor på torra ytor med gångtrafik, såsom köpcenter, skolor, restauranger och butiker. R9–R10 passar på plana gångytor medan R11–R13 är lämpliga där större friktion krävs som på ramper, vindfång, trappor, utomhusytor och liknande.

V-klass, plattor med ytrelief

V-klass kan användas för plattor med någon form av relief i ytan. Värdena som de olika klasserna baserar sig på är mått på plattans dräneringsvolym i cm3/dm2, det vill säga hur mycket vatten som kan rymmas på plattans yta upp till reliefens högsta punkt. Klasserna V4, V6, V8 och V10 förekommer.

ABC-klass, vattenbegjutna barfotagolv

ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv med barfotatrafik i simhallar, poolområden, duschrum och liknande.

Plattor för dessa ändamål har en kornig, sandpappersliknande yta och bör användas endast på den typen av golv som är mer eller mindre konstant vattenbegjutna. I andra sammanhang kan de vara svåra att hålla rena. De ger också ett sämre halkskydd vid gångtrafik med skor än med bara fötter.

Texten är ett utdrag från Byggkeramikhandboken, avd 4.17.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.