Fogkunskap

Fogsprång

Med fogsprång menas nivåskillnaden mellan två intilliggande plattor på en färdiglagd yta. Lär dig räkna ut rätt storlek på fogsprång för olika plattor i den här artikeln.

Kunskap

Keramiska plattor har toleranser vad det gäller skev- och buktighet och den toleransen räknas ut på följande sätt:

Plattans längsta kantmått × 0,5%. För en platta som har måtten 30×60 cm gäller (60cm × 0,5% = 3mm) och för en 40×40 platta (40cm × 0,5% = 2mm).

Om en platta inte är helt plan är det oftast så att det är plattans mittpunkt som är högst och kanterna lägst. Mot bakgrund av ovanstående, finns det också toleranser för hur stort ett fogsprång får vara.

Toleransen för fogsprång skall beräknas på följande sätt:

För plattor med längsta kantmått upp till 30cm är högsta tillåtna fogsprång lika med toleransen för plattans skevhet (30cm × 0,5% = 1,5mm, 20cm × 0,5% = 1mm). För att beräkna toleransen på plattor med ett kantmått över 30cm använder vi samma metod som i Tyskland. Längd + bredd / 1000 + 1mm.

På exempelvis en 30×60 platta blir det 1,9mm (90/1000 = 0,9mm + 1mm = 1,9mm). Oavsett hur stor en platta är får det maximala fogsprånget vara högst 2,0mm även om det enligt formeln skulle bli mer.

Att tänka på:

Kontrollera att underlaget är jämt. Kontrollera att plattorna och underlaget genom att lägga ut plattorna löst. Om plattorna skevar är det oftast så lite att det är svårt att se bara genom att titta på plattan.

Halvförband är alltid svårast, minska på förbandet (ex: tredjedelsförband) eller lägg plattorna rakt.

Plattsättning utan fog skall inte utföras.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.