Fogkunskap

Fogar

Skarven mellan två ytor kallas fog. När man satt kakel eller lagt klinker skall dessa fogas samman med en fog. Fogmassa finns i många olika färger och kan användas i olika bredd för olika typer av material. Nedan har vi samlat viktig information om fogar tillsammans med råd och rekommendationer rörande fogning, som rekommenderade fogbredder, fogfyllnad och mjukfog.

Kunskap

Fogens rakhet

Fogar ska på en sträcka om maximalt fem meter för ögat uppfattas som raka.

Fogbredd

Rekommenderad fogbredd om inget annat anges:
5-9 mm för våtpressade klinkerplattor
3-6 mm för torrpressade klinkerplattor
2-3 mm för kakelplattor
1,5-2 mm för kantslipade (rektifierade) plattor

Fogarna ska för ögat uppfattas ha väsentligen samma bredd över hela den keramiska beklädnaden/beläggningen.

Fogfyllnad

Fogning ska utföras så att fogen ansluter till plattans kant i nivå med plattans överyta, för platta med rätvinklig kant, figur 1. För platta med rundad kant ska fogen ansluta i nivå med rundningens nedre del, figur 2. Fogen kan ha en något skålad form.

Figur 1, fogfyllnad för platta med rätvinklig kant.

Figur 2, fogfyllnad för platta med rundad kant.

Mjukfog

Mjukfog ska vara rak och ha jämn bredd över hela längden. Mjukfog kan breda ut något över plattans kant, speciellt i innerhörn. Rekommenderad fogbredd är ca 5 mm eller samma som fogbredd i plattsättningens övriga ytor. Angivelsen om fogbredd gäller inte vid bruksläggning eller för dilatationsfog, då fog bredden avgörs av konstruktiva krav och kan vara avsevärt bredare. (T ex tegelväggar.)

Vid fogning av klinker utomhus krävs att mjukfog utförs på var 3:e meter alternativ på var 6:e meter (var 6:e meter inomhus) beroende på plattans format, men även färg. Ex; desto större/mörkare platta, desto tätare mjukfog. alternativt skall dilatationsfogar i underlaget följas och utökas så det finns mjukfog på var 3:e/6:e meter, dessutom får ej stom fog utföras mot fasta konstruktioner, där skall också mjukfog utföras. Även betong plattans ålder/kvalitet avgör hur tät mjuk fog bör anläggas.

Mjukfog – dilatationsfog – delningsfog bör alltid utföras med samma märke som den cementbaserade fogen, för att färgen så mycket som möjligt skall stämma överens. Dock blir det aldrig exakt samma färg, då cement och silikon är olika material. Så en viss skillnad färgmässigt, ytmässigt och synmässigt uppstår alltid. Man når ändå så långt som möjligt samma kulör.

Det finns givetvis avvikelser från ovanstående, då man t ex: skall mjukfoga Marmor/Natursten, då kan man inte alltid använda samma märke, då all silikon inte fungerar till dessa material. Vissa leverantörer har då i dessa fall en special silikon, Sopro har en Marmor silikon till detta ändamål. De silikon sorter som vi dagsläget lagerför som fungerar till Marmor/Natursten är LIP & TEC 7, TEC 7 fungerar/härdar även under vatten, den är dock ej helt beständig mot klor.

Figur 3, mjukfog i innerhörn av kaklade väggar.

VIKTIGT!

Grundregeln då det gäller all fogning, för att garantera så lika färgnyans som möjligt, använd alltid samma märke, använd alltid samma Batch nummer till ett och samma objekt/yta.

Fogens yta
Fogen ska vara fri från främmande material och partiklar. Påtagligt synliga hål och luftfickor ska inte förekomma.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.