Underhåll

Skötsel av silikonfogar

Det är inte enbart av vikt vad, hur och vilken silikon som skall användas till olika konstruktioner och material, det är också av största vikt att känna till hur man ”håller” efter silikonen, så den inte börjar mögla eller släppa från underlaget. Det är en vanlig uppfattning att mögel på silikonfogar är en följd av bristande renhet och hygien i hushållet. Inom det privata området talas det därför sällan öppet om problemet. Däremot reklameras mögel på silikonfogen direkt i utrymmen som offentliga duschar, simhallar eller spainrättningar där avtal har slutits med professionella lokalvårdare.

Skötsel

Information om silikonfogar

Silikontätmassor tillhör elastomerernas grupp: de är – som framgår av namnet – elastiska och är dåliga elektriska ledare. Silikonfogar har därför i vardagsspråket blivit det allmänna begreppet för elastiska rörelsefogar. Absolut nödvändiga är de överallt där rörelser från underlaget måste tas upp, t.ex. i fältbegränsningsfogar, anslutningsfogar eller kantfogar.Silikonfogar förekommer som så kallade ”spänningsutjämningsfogar” i de mest olika övergångsområdena, (t.ex. som anslutnings fog för ett bad-/duschkar). Silikontätmassan tar upp rörelser mellan angränsande material av olika typ och lägesförändringar (på grund av termisk påkänning). Tätmassan utgör då en buffert, tar upp rörelserna elastiskt och säkerställer att inga sprickor uppstår och fogen förblir sluten även när fogen blir bredare eller smalare. Vattentäta egenskaper kan inte övertas av silikonfogarna. Det måste åstadkommas av tätskiktet under beläggningen.

Silikonproblem i Badrummet

  • 1) Bristfällig rengöring av silikonfogen. Vi alla tappar hudflagor när vi duschar, ofta blir tvålrester kvar i fogen. Dessa organiska avlagringar utgör grogrunden för mögel. Även hur länge silikonernas mögelhämmande egenskaper består är beroende av rengöringen. Om silikonytan rengörs regelbundet på ett skonsamt sätt (avtorkning med handduken efter duschen eller badet är ofta redan tillräcklig) saknar möglet grogrund och den mögelhämmande depoteffekten håller längre.
  • 2) Otillräcklig ventilation av rummet leder till långfristig fuktinverkan och hög relativ luftfuktighet. De flesta mögelarterna växer snabbt när den relativa luftfuktigheten är ca 80% och temperaturen är över 20 grader Celsius. I synnerhet i ständigt fuktiga hörn, i badrummet, på duschdraperiet, bakom skåp och bredvid fönster är mögelangrepp vanliga. I syfte att spara energi byggs lägenheterna idag särskilt ”lufttäta“. Detta gör att luftfuktigheten inomhus är förhållandevis hög. Kondensen som bildas ger optimala förutsättningar för att svampar ska kunna gro. I fönsterlösa badrum är tvångsventilation den enda möjligheten som finns. Ofta har de installerade fläktarna inte dimensionerats tillräckligt stora eller deras kapacitet minskar kraftigt med åren på grund av bristfälligt underhåll av filtren. Luftfuktigheten kan då bara föras bort långsamt och risken för mögelbildning ökar.
  • 3) Även rengöringsmedlen i hushållen är ofta snarare ”mögelbefrämjande” än ”mögelförebyggande”. Genom för täta rengöringar och även för lång och därmed felaktig inverkningstid angrips silikonytan och fogens mottaglighet för organiska avlagringar ökar. Den sura miljön som bildas genom felaktiga rengöringsmedel och användning befrämjar till och med möglet i många fall.

Fackmässig rengöring

Rengöring av silikonfogar är en viktig faktor. Det är viktigt att fogarna rengörs regelbundet för att fogen ska vara snygg och mögelfri under lång tid. I synnerhet i badrum och duschar bör silikonen rengöras med rent vatten och avtorkas med handduk eller trasa efter varje dusch. Genom att torka och spola av med rent vatten avlägsnas rester av tvål och schampo samt övriga organiska partiklar som på så vis inte kan erbjuda någon grogrund åt möglet. En gång i veckan bör den elastiska fogen dessutom bearbetas med ett lämpligt rengöringsmedel för att säkerställa att ytan är mögelfri. En lämplig produkt är Sopro sanitärrengörings- medel 716 alternativt Sopro GR 701 sodatvätt. De aktuella produkternas anvisningar ska följas exakt. Dessutom ska fogen alltid spolas av med vatten före och efter användning av rengöringsmedlet.

En elastisk fog kan inte vara bättre än vad materialet och utförandet medger. I början står valet av rätt tätmassor för det förväntade användningsfallet. Sakligt och fackligt korrekt utförande är en viktig grundförutsättning. Rätt skötsel/rengöring av silikonen är avgörande för att fogen ska förbli oförändrat attraktiv och intakt under lång tid. En annan elementär punkt om man vill undvika att fogarna angrips av mögel är korrekt ventilation. Ventilationen kan avsevärt påverka fogens livslängd.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.