Specifik nedsmutsning / fläckar

Rengöring av kalkbildning

I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandlingen så att inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan. Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Skötsel

Golv med kalkbildningar

I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, kalkavsättningar bildas och detta behandlas på samma sätt som för väggar. Möjligen med extra uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna före behandlingen och på rengöringen med rent vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.