Regelbunden rengöring

Dag/veckostädning

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens egen. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill. Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.

Skötsel

Dag/veckostädning

Väggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm.
Veckorengöring görs med våtmoppning med vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Alternativt används i offentlig miljö städmaskin, avsedd för daglig städning och rent vatten utan rengöringsmedel.

Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan, skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt rengöras med våtrengöring med vatten och såplösning. Såplösningen kan till en del tränga in i denna typ av plattor och fungera som skydd mot framtida nedsmutsning.

Denna metodik får absolut inte i något sammanhang användas på andra, tätare typer av keramiska plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik).

Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor som en fet hinna och skapar ökad nedsmutsning och försvårad rengöring. Har detta felaktigt gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel, i en eller flera behandlingar.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.