Fasad i granitkeramik

G:a Polishuset, Helsingborg

2008 hade Helsingborgs gamla polishus tjänat ut och skulle revitaliseras till kontorshus. Viktigt var att anknyta till omgivningen och ta hänsyn till byggnadens utsatta läge nära både färje- och biltrafik. Valet föll på en ventilerad keramisk fasad med polerad granitkeramik i format 600×600 mm samt färgade glasskivor. Wihlborgs fastigheter i Helsingborg vann miljöpris, Sweden Green Building Award, för omvandlingen av det gamla polishuset på Söder.

Referenser

Arkitekt Carl-Åke Bergström (VD, Arkitekt Ecoscape AB) säger så här om Polishusprojektet:
När Helsingborgs gamla polishus tjänat ut och skulle revitaliseras 2008 till kontorshus för IKEA m. fl var det naturligt att anknyta till omgivningens materialval. Till detta projekt valdes en ljus blankpolerad granitkeramik vars inneboende egenskaper förstärkts med färgade glasskivor monterade utanför fasaden i ett oregelbundet mönster. Denna åtgärd berikar även upplevelsen av kontorsmiljön interiört. Då byggnaden behövde tilläggsisoleras blev det naturligt att använda ett ventilerat montagesystem med clips.

Information

Projekt: Skatteverket (Gamla polishuset)
Plats: Helsingborg
Typ: Kontor
Entreprenör: Peab
Beställare: Wihlborgs Fastigheter
Arkitekt: Carl-Åke Bergström, Ecoscape AB
Plattsättning: ItalSten Montage AB

Ritningar

Granitkeramik ger en vacker, underhållsfri, självrengörande och tålig fasad som lever och reflekterar sin omgivning.

Gamla Polishuset i Helsingborg före fasadbytet.

Gamla Polishuset i Helsingborg efter fasadbytet.

Carl-Åke Bergströms erfarenheter av att arbeta med keramikfasader sträcker sig ca 20 år tillbaka. Argument för val av fasadmaterial var:
– en önskan ur stadsbildssynpunkt av en byggnad som ”reflekterade” sig in emot stadens centrum.
– dels innebar byggnadens utsatta läge, med kraftiga luftföroreningar från färje- och biltrafiken, att han av ren självbevarelsedrift borde välja ett lätt rengörbart material.

Genom sina erfarenheter har keramiska plattor blivit en trogen följeslagare genom åren för Carl-Åke. Produkterna har för arkitekterna utvecklats på ett positivt sätt och monteringsmetoderna förfinats. I en livscykelanalys framstår inte längre den keramiska fasaden som en exklusiv lösning utan snarare som en fördelaktig produkt i ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling.

Estetik och utseende

Granitkeramik ger en vacker, underhållsfri, självrengörande och tålig fasad som lever och reflekterar sin omgivning. Klotter och annan nedsmutsning kan med lätthet tvättas bort. Granitkeramiken finns i mängd format, färger och ytstrukturer. Samtliga plattor levereras armerade med glasfibernät på baksidan för att undvika att bitar trillar ned vid eventuell yttre åverkan.

Materialinformation
Sättyta: Fasad
Namn/Serie: Time 60 WL (Glaserade, spegelblanka, klinkerplattor 60×60, härdat, laminerat glas, ventilerad fasad)
Färg: Vit
Storlek: 60×60

Synlig infästning Clipsen förblir synliga när plattorna är monterade och kan fås i matchande färg till plattorna.

Dold infästning Clipsen är infrästa i plattans baksida och förblir dolda när plattorna är monterade.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.