Hur rengör jag på bästa sätt?

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov successivt öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Skötsel

Fläckborttagning

Nedan några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall)
tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin
tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn
tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgspill, akrylatfärg som inte torkat
tas bort med vatten. Späd ut färgen med mycket vatten och torka upp.

Färgfläckar som torkat
tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar t.ex. rödvin och rödbetsspad,
kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.

Metallskrap på oglaserade eller mattglaserade plattor
rengörs med ”Klinkerrent”och ”Scotchbrite”.

Välkommen till vår värld av kakel

Grunden för vår verksamhet är import av kakel/klinker från ledande tillverkare världen över, med tonvikt på Europa. Vårt sortiment väljer vi med stor omsorg. Oavsett vilket uttryck man söker, trendigt, klassiskt eller helt egen stil, så är vår ambition att kunna tillgodose detta. Tillsammans med våra leverantörer samverkar vi regelbundet för att utveckla nya produkter som passar vår ”nordiska smak”.

Vad letar du efter?

Inga resultat kunde hittas.