Vårda och bevara

Skötsel

Svenska Kakel Skötsel

Även ett tåligt material behöver skötas på rätt sätt

Eftersom kakel & klinker används i många olika typer av miljöer är behoven av rengöring olika. Våtutrymmen och andra utsatta miljöer som t ex storkök behöver ett mer aktivt rengöringsarbete än t ex ett vardagsrumsgolv. Håll dina plattor fantastiska oavsett miljö med våra skötselguider.

Rengöring av fogar i våtutrymmen
Regelbunden rengörning

Fogar i våtutrymmen

Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad
område. Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt.
Läs mer

Rengöring av kalkbildning
Specifik nedsmutsning/fläckar

Rengöring av kalkbildning

I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med kalkrikt vatten. Här får du tips för att rengöra utan att skada fogen.
Läs mer

Dag/veckostädning
Regelbunden rengöring

Dag/veckostädning

Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.
Läs mer

Bad / storkök / industri
Stor nedsmutsning

Bad / storkök / industri

Golv i badanläggningar, storkök, livsmedelsindustri och liknande anläggningar utsätts för mycket nedsmutsning och/eller spill och är under långa perioder våta.
Läs mer

Skötsel av silikonfogar
Underhåll

Skötsel av silikonfogar

Det är inte enbart av vikt vad, hur och vilken silikon som skall användas, det är också av största vikt att känna till hur man ”håller” efter silikonen.
Läs mer

Rengöring av granitkeramik
Steg för steg rengöring

Rengöring av granitkeramik

Nedsmutsad granitkeramik, som upplevs som att man inte kan få ren genom normal städning, har förmodligen inte blivit helt fri från cementfilm efter fogning/tvättning.
Läs mer

Fläckborttagning
Hur rengör jag på bästa sätt?

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Om d använder starka kemikalier börja med den väl utspädd.
Läs mer