Robert Larsen

Robert Larsen

Teknikansvarig #badanläggning, #livsmedelsindutri, #rengöring, #storkök.
Stor nedsmutsning

Bad / storkök / industri

Golv i badanläggningar, storkök, livsmedelsindustri och liknande anläggningar utsätts för mycket nedsmutsning och/eller spill och är under långa perioder våta. Keramiska plattor väljs oftast med halkdämpande egenskaper, vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana golvytor är renspolning med högtrycksspruta.

Normalt används endast rent ca 60 gradigt vatten i högtryckssprutningen.

Bad / storkök / industri

Rengöring vid särskilda behov

Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten spridas/dimmas ut över torrt golv 3–4 minuter innan högtryckssprutningen genomförs. Vid särskilda behov kan surt rengöringsmedel spridas/dimmas ut över golvet innan högtryckssprutningen genomförs, men golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte fogarna skadas vid behandlingen.

Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar, för att undvika att fogarna skadas av trycket i vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader och hållas 15–20 cm från golvytan.