Robert Larsen

Robert Larsen

Teknikansvarig #fläckborttagning, #kakel, #råd, #rengöring, #svenskakakel.
Hur rengör jag på bästa sätt?

Fläckborttagning

Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.

Vid rengöring med starka kemikalier är det lämpligt att alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov successivt öka koncentrationen. Prova rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Fläckborttagning

Nedan några vanligen förekommande föroreningar och förslag på lämplig typ av rengöringsmedel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall)

tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin

tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn

tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgspill, akrylatfärg som inte torkat

tas bort med vatten. Späd ut färgen med mycket vatten och torka upp.

Färgfläckar som torkat

tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar t.ex. rödvin och rödbetsspad,

kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.

Metallskrap på oglaserade eller mattglaserade plattor

rengörs med "Klinkerrent"och "Scotchbrite"