Lämpligt format

face

INFORMATION

Face är ett lämpligt alternativ när man vill utföra badrumsgolvet i ett och samma format och ändå på ett bra sätt lösa fallbyggnaden.

SERIENS EGENSKAPER
Väggplattor Golvplattor även lämpliga för vägg Lämpliga för golvvärme

PEI 2

Måttlig gångtrafik, bostäder Plattor för
golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt
i anslutning till entréer.

PEI 3

Gångtrafik, bostäder Plattor lämpliga
för maximal trafikbelastning i samtliga
utrymmen i bostaden.

PEI 5

Trafik, offentlig miljö. Plattor lämpliga
för offentliga lokaler med hög trafik.