Traditionellt

cesi metro

INFORMATION

Metroformatet i 7,5x15 är traditionellt och användbart för unika inredningsutförande. Här erbjuds ytterligare möjligheter med de två upplevelserna av slät respektive fasad framtoning.

SERIENS EGENSKAPER
Väggplattor Golvplattor även lämpliga för vägg Lämpliga för golvvärme

PEI 2

Måttlig gångtrafik, bostäder Plattor för
golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt
i anslutning till entréer.

PEI 3

Gångtrafik, bostäder Plattor lämpliga
för maximal trafikbelastning i samtliga
utrymmen i bostaden.

PEI 4

Trafik, offentlig miljö. Plattor lämpliga
för offentliga lokaler med måttlig trafik.
Frostbeständig