Fantasi

cesi matt

INFORMATION

Färg, yta och format, tre viktiga komponenter för arkitekter och inredare. Serien CE.SI. ger alla möjlighet att skapa spännande, harmoniska lösningar. Hos CE.SI. matchar färger, ytor och de olika formaten perfekt. Skapa geometriska figurer och linjer i rummet. Endast fantasin sätter begränsningar.

SERIENS EGENSKAPER
Väggplattor Golvplattor även lämpliga för vägg Lämpliga för golvvärme

PEI 2

Måttlig gångtrafik, bostäder Plattor för
golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt
i anslutning till entréer.

PEI 3

Gångtrafik, bostäder Plattor lämpliga
för maximal trafikbelastning i samtliga
utrymmen i bostaden.

PEI 4

Trafik, offentlig miljö. Plattor lämpliga
för offentliga lokaler med måttlig trafik.
Frostbeständig