Karaktär

galaxy

INFORMATION

Galaxy återspeglar den naturliga råheten av kalksten och betong med dess genuina ofullkomlighet och rena, väsentliga karaktär. Serien har förädlats med olika ytor och färger som finns i natursten. Resultatet är ett en balanserad hybrid av de typiska komponenterna i betong - dess ofullkomliga fragment - och element i sten, med streck och delar av organiskt och fossilt ursprung.

SERIENS EGENSKAPER
Väggplattor Golvplattor även lämpliga för vägg Lämpliga för golvvärme

PEI 4

Trafik, offentlig miljö. Plattor lämpliga
för offentliga lokaler med måttlig trafik.

PEI 5

Trafik, offentlig miljö. Plattor lämpliga
för offentliga lokaler med hög trafik.
Frostbeständig