Henrik Bergman

Henrik Bergman

Ägare #kvalitetspolicy.
Vårt mål är marknadens nöjdaste kunder

Kvalitetspolicy för Svenska Kakel

Mål - Att få marknadens nöjdaste kunder. Det är bara genom nöjda kunder Svenska Kakel kan fortsätta att växa och utvecklas.

Mål

Att få marknadens nöjdaste kunder. Det är bara genom nöjda kunder Svenska Kakel kan fortsätta att växa och utvecklas.

Strategi för att uppnå målen

• Vi ska hålla vad som är överenskommet, vara föredömliga samarbetspartners och utvecklas med våra kunder.
• Vi ska leverera felfria produkter och godkända systemlösningar.
• Vår leveransservice ska vara mycket hög och vårt bemötande korrekt.
• Varje anställd ska visa ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor där var och en representerar hela Svenska Kakel i varje kundkontakt. Vi är inte starkare än vår svagaste länk och bristfällig kvalitet hos en medarbetare eller del av verksamheten måste uppmärksammas av var och en.
• Vi ska samarbeta med leverantörer/producenter som har en uttalad och dokumenterad kvalitets- och miljöpolicy.
• Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.
• Vi ska utbilda vår personal kontinuerligt inom produktkännedom och tekniska lösningar.