Lång erfarenhet som ger trygghet

Kunskap

Svenska Kakel Kunskap

Fakta, tips och guider för att hjälpa dig göra rätt val

Vår långa erfarenhet är värdefull först när den kommer dig till nytta. Därför samlar vi här kunskap i ett brett perspektiv med fokus på teknik och guidande information. Helt enkelt en källa till pålitlig information som hjälper dig i ditt dagliga arbete, både vid planering och genomförande.

Checklista för din renovering av badrum
Checklista

Renovera Badrum

Att renovera ett badrum med kakel och klinker är ofta ett ganska omfattande projekt och en stor investering i ditt boende. Det är därför viktigt med god planering.
Läs mer

Friktionskoefficient
Halkdämpning

Friktionskoefficient

Friktionskoefficient mellan en keramisk plattas yta och ett föremål som rör sig över ytan kan undersökas på olika sätt, bland annat med en metod enligt Tortus.
Läs mer

Vad är keramik?
Materialkunskap

Vad är keramik?

Byggkeramik är keramiska plattor, kakelplattor, klinkerplattor och mosaik. De används på golv och väggar och deras egenskaper innebär att de uppfyller en mängd olika krav.
Läs mer

Kakel
Materialkunskap

Kakel

Kakel används som skyddande och dekorativ väggbeklädnad. Teknisk definition* är: torrpressad, glaserad platta med vattenabsorption mellan 10 och ca 20%. (*I Sverige)
Läs mer

Klinker
Materialkunskap

Klinker

Klinkerplattor har tätsintrat gods med låg vattenabsorption. De tillverkas genom torrpressning eller strängpressning (extrudering) och är generellt tåligare än kakel.
Läs mer

Granitkeramik
Materialkunskap

Granitkeramik

Torrpressade plattor med mycket låg vattenabsorption och med mycket goda hållfasthetsegenskaper kallas i Sverige granitkeramik. Ett bra val för golv i hårt belastade områden.
Läs mer

Mosaik
Materialkunskap

Mosaik

Mosaik är glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, normalt mindre än 100x100 mm och ner till ca 10x10 mm. Mosaik ger möjlighet att skapa mer livfulla miljöer.
Läs mer

Natursten
Materialkunskap

Natursten

Som beklädnadsmaterial förekommer också en rad olika typer av naturstensprodukter såsom marmor, kalksten, travertin, skiffer och granit.
Läs mer

Drymo, självtätande skruv
Tät montering i våta utrymmen

Drymo, självtätande skruv

Svenskutvecklad innovation som gör skruven självtätande och löser därmed problemet med att få bra bärkraft utan att riskera läckage genom våtrumsspärren.
Läs mer

Fogsprång
Fogkunskap

Fogsprång

Fogsprång är nivåskillnaden mellan två intilliggande plattor på en färdiglagd yta. Lär dig räkna ut rätt storlek på fogsprång för olika plattor i den här artikeln.
Läs mer

Fogar
Fogkunskap

Fogar

Skarven mellan två ytor kallas fog. När man satt kakel eller lagt klinker skall dessa fogas. Val av färg på fogmassa och storlek på fogen gör stor skillnad på resultatet.
Läs mer