Ola Berg

Ola Berg

Senior Advisor #Fasad.
Fasad i granitkeramik 

G:a Polishuset, Helsingborg

2008 hade Helsingborgs gamla polishus tjänat ut och skulle revitaliseras till kontorshus. Viktigt var att anknyta till omgivningen och ta hänsyn till byggnadens utsatta läge nära både färje- och biltrafik. Valet föll på en ventilerad keramisk fasad med polerad granitkeramik i format 600x600 mm samt färgade glasskivor.
Wihlborgs fastigheter i Helsingborg vann miljöpris, Sweden Green Building Award, för omvandlingen av det gamla polishuset på Söder.

G:a Polishuset, Helsingborg
Granitkeramik ger en vacker, underhållsfri, självrengörande och tålig fasad som lever och reflekterar sin omgivning.
INFORMATION
 • Projekt
 • Skatteverket (Gamla polishuset)
 • Plats
 • Helsingborg
 • Typ
 • Kontor
 • Entreprenör
 • Peab
 • Beställare
 • Wihlborgs Fastigheter
 • Arkitekt
 • Carl-Åke Bergström, Ecoscape AB
 • Plattsättning
 • ItalSten Montage AB

"I en livscykelanalys framstår inte längre den keramiska fasaden som en exklusiv lösning utan snarare som en fördelaktig produkt i ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling."


- Carl-Åke Bergström VD, Arkitekt Ecoscape AB
RITNINGAR

Arkitekt Carl-Åke Bergström (VD, Arkitekt Ecoscape AB) säger så här om Polishusprojektet

När Helsingborgs gamla polishus tjänat ut och skulle revitaliseras 2008 till kontorshus för IKEA m. fl var det naturligt att anknyta till omgivningens materialval. Till detta projekt valdes en ljus blankpolerad granitkeramik vars inneboende egenskaper förstärkts med färgade glasskivor monterade utanför fasaden i ett oregelbundet mönster. Denna åtgärd berikar även upplevelsen av kontorsmiljön interiört. Då byggnaden behövde tilläggsisoleras blev det naturligt att använda ett ventilerat montagesystem med clips.

Gamla Polishuset i Helsingborg före fasadbytet
Gamla Polishuset i Helsingborg före fasadbytet
Gamla Polishuset i Helsingborg efter fasadbytet
Gamla Polishuset i Helsingborg efter fasadbytet

Carl-Åke Bergströms erfarenheter av att arbeta med keramikfasader sträcker sig ca 20 år tillbaka. Argument för val av fasadmaterial var:
- en önskan ur stadsbildssynpunkt av en byggnad som ”reflekterade” sig in emot stadens centrum.
- dels innebar byggnadens utsatta läge, med kraftiga luftföroreningar från färje- och biltrafiken, att han av ren självbevarelsedrift borde välja ett lätt rengörbart material.

Genom sina erfarenheter har keramiska plattor blivit en trogen följeslagare genom åren för Carl-Åke. Produkterna har för arkitekterna utvecklats på ett positivt sätt och monteringsmetoderna förfinats. I en livscykelanalys framstår inte längre den keramiska fasaden som en exklusiv lösning utan snarare som en fördelaktig produkt i ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling.

Estetik och utseende

Granitkeramik ger en vacker, underhållsfri, självrengörande och tålig fasad som lever och reflekterar sin omgivning. Klotter och annan nedsmutsning kan med lätthet tvättas bort. Granitkeramiken finns i mängd format, färger och ytstrukturer. Samtliga plattor levereras armerade med glasfibernät på baksidan för att undvika att bitar trillar ned vid eventuell yttre åverkan.

G:a Polishuset, Helsingborg

Materialinformation

Sättyta: Fasad
Namn/Serie: Time 60 WL (Glaserade, spegelblanka, klinkerplattor 60x60, härdat, laminerat glas, ventilerad fasad)
Färg: Vit
Storlek: 60x60

Synlig infästning Clipsen förblir synliga när plattorna är monterade och kan fås i matchande färg till plattorna.
Synlig infästning Clipsen förblir synliga när plattorna är monterade och kan fås i matchande färg till plattorna.
Dold infästning Clipsen är infrästa i plattans baksida och förblir dolda när plattorna är monterade.
Dold infästning Clipsen är infrästa i plattans baksida och förblir dolda när plattorna är monterade.